top of page
IMG_0659.jpg

Eeva-Maria
Mutka

Date: Thursday 1st, 8th, 15th and 22nd March 

Time: 10am - 11:30am 

Venue: Chapter Arts, Cardiff, The Dance Studio

About Eeva-Maria Mutka

Eeva-Maria’s work crosses artforms, of dance, theatre and visual art. Her dancing has been hugely inspired by three decades of collaborations and influenced by Japanese New Butoh/Space Dance, Skinner Releasing Technique, Body and Earth, Penpynfarch and growing up on the Arctic Circle, Finland.

Class Description

In Eeva-Maria’s workshops we’ll dance ‘conversations’ with the musician, the space and others. 

We’ll start with scores to explore resting on the breath…as if you could step into it, as if you were inside it. 

We’ll improvise with ‘MA’ - the space between the moves, the silence between the sounds. 

We’ll develop playful interceptions in space. 

We’ll undulate between opening to the intimacy of our sensing, following impulses and arranging forms in space & time.

All welcome to these experimental Improv sessions with E-M in March!

Am Eeva-Maria Mutka

Mae gwaith Eeva-Maria yn croesi ffurfiau celf, o ddawns i theatr a celf gweledol. Mae ei dawnsio wedi’i ysbrydoli gan dri degawd o gydweithio a ysbrydoli gan Japanese New Butoh/Space Dance, Skinner Releasing Technique, Body and Earth, Penpynfarch a tyfu fyny o fewn y Cylch Artig, yn y Ffindir.

Am Dosbarth 

Yng ngweithdai Eeva-Maria mi fyddwn yn dawnsio “sgyrsiau” efo’r cerddor, y gofod ac eraill.

Mi fyddwn yn cychwyn efo sgôr i archwilio ymlacio ar yr anadl…fel pe gallech gamu i mewn iddo, fel pe taech tu fewn.

Mi fyddwn yn byrfyfyrio efo ‘MA’ - y gofod rhwng symudiadau, y tawelwch rhwng y synau.

Fyddwn yn datblygu rhyng-gipiadau chwareus yn y gofod.

Mi fyddwn yn tonni rhwng agor i agostrwydd ein synhwyrau, gan ddilyn ysgogiadau a trefnu ffurfiau o fewn amser a’r gofod.

 

Mae croeso i bawb yn y byrfyfyr arbrofol yma efo E-M yn mis Mawrth!

bottom of page