top of page

Contemporary Technique with Kim Noble

Kim's class is a flowing, fun and opening practice, a chance to get into our bodies. It is full-length class that fits between the furniture from the comforts of our own homes! Using a mix of contemporary technique and flowing phrases the emphasis is on enjoyment and a sense of freedom through the body.

Mae dosbarth Kim yn ymarfer llifol, hwyliog ac agored, yn gyfle i gael i mewn i'n cyrff. Mae'n ddosbarth llawn sy'n cyd-fynd rhwng y dodrefn o gysuron ein cartrefi ein hunain! Gan ddefnyddio cymysgedd o dechneg gyfoes ac ymadroddion llifol mae'r pwyslais ar fwynhad ac ymdeimlad o ryddid trwy'r corff.

Dancer Kim Noble, wearing white top and shorts in a low angled dancing pose
bottom of page