top of page

Groundspace

light casting shadows on a dance floor, a pair pf hands moving in the shadows

Free studio space so you can move, groove & create to your hearts content

 

Groundspace Venues

The Riverfront, Newport 

Mondays, 12:30pm-2:45pm & 2:45pm-5:00pm


DanceBlast, Abergavenny* 

Monday-Friday, 10:00am-3:00pm


Chapter Arts, Cardiff

Fridays, 11:30am**-1:30pm

(we aim to keep growing this list to reach freelancers in areas we do not yet support, so do keep your eyes peeled)

You can book via emailing us at groundworkprocardiff@gmail.com

you can also check what dates are available by clicking the button below

Gofod stiwdio am ddim
fel y gallwch symud, mwynhau a chreu cynnwys i'ch calonnau

Lleoliadau Groundspace

Glan yr Afon, Casnewydd

Dydd Llun, 12:30pm-2:45pm a 2:45pm-5:00pm


DanceBlast, Y Fenni*

Dydd Llun - Dydd Gwener, 10:00yb-3:00yp


Celfyddydau Chapter, Caerdydd

 Dydd Gwener, 11:30am**-1:30pm

(ein nod yw parhau i dyfu'r rhestr hon i gyrraedd gweithwyr llawrydd mewn meysydd nad ydym yn eu cefnogi eto, felly cadwch eich llygaid ar agor)

Gallwch archebu trwy anfon e-bost atom yn groundworkprocardiff@gmail.com

gallwch hefyd wirio pa ddyddiadau sydd ar gael trwy glicio ar y botwm isod

 

What can you use the space for?

This space may offer an opportunity to: 

 • Develop your personal practice

 • Exchange skills and ideas with fellow artists

 • Begin or engage in a creative process

 • Have extra space to do that pre-recorded / online dance class
   

…. Or just simple enjoy moving and getting into your body

The space is not for commercial use - eg no public classes or paid services

*Please note: the space at Danceblast is bookable through contacting them directly at danceblast1998@gmail.com
**please note our Chapter slot immediately follows our open class, and so the first 15 - 30 mins should be considered set up time while participants are leaving and our musicians pack away

Ar gyfer beth allwch chi ddefnyddio'r gofod?

Gall y gofod hwn gynnig cyfle i:

 • Ddatbygu eich ymarfer personol

 • Cyfnewid sgiliau a syniadau gyda chyd-artistiaid

 • Dechrau neu gymryd rhan mewn proses greadigol

 • Cael lle ychwanegol i wneud y dosbarth dawns hwnnw wedi'i recordio ymlaen llaw / ar-lein
   

…. Neu dim ond yn syml i fwynhau symud a defnyddio'ch corff

Nid yw'r gofod ar gyfer defnydd masnachol - h.y. dim dosbarthiadau cyhoeddus neu wasanaethau taledig

*Sylwer: gellir archebu’r gofod yn Danceblast trwy gysylltu â nhw’n uniongyrchol yn danceblast1998@gmail.com

**sylwch fod ein slot Chapter yn dilyn ein dosbarth agored yn syth, ac felly dylid ystyried y 15 - 30 munud cyntaf o amser gosod tra bod y cyfranogwyr yn gadael a'n cerddorion yn pacio i ffwrdd

bottom of page