top of page

groundspace

ChapterGroundworkDance0 71.jpg

free studio space so you can move, groove & create to your hearts content

 

venues include:

The Riverfront, Newport: Mondays, 12:30pm-2:45pm & 2:45pm-5:00pm
Motion Control, Barry: Fridays, 10:00am-1:30pm & 1:30pm-5:00pm
DanceBlast, Abergavenny*: Monday-Friday, 10:00am-3:00pm
Chapter Arts, Cardiff: Fridays, 9:30am-11:30m & 11:30am-1:30pm

(we aim to keep growing this list to reach freelancers in areas we do not yet support, so do keep your eyes peeled)

What can you use the space for?

This space may offer an opportunity to: 

  • Develop your personal practice

  • Exchange skills and ideas with fellow artists

  • Begin or engage in a creative process

  • Have extra space to do that pre-recorded / online dance class 

…. Or just simple enjoy moving and getting into your body

*Please note: the space at Danceblast is bookable through contacting them directly at danceblast1998@gmail.com

gofod stiwdio am ddim
fel y gallwch symud, rhigol a chreu cynnwys i'ch calonnau

lleoliadau yn cynnwys:
 

Glan yr Afon, Casnewydd: Dydd Llun, 12:30pm-2:45pm a 2:45pm-5:00pm
Rheoli Cynnig, Y Barri: Dydd Gwener, 10:00am-1:30pm a 1:30pm-5:00pm
DanceBlast, Y Fenni*: Dydd Llun - Dydd Gwener, 10:00yb-3:00yp
Celfyddydau Chapter, Caerdydd: Dydd Gwener, 9:30am-11:30m a 11:30am-1:30pm

(ein nod yw parhau i dyfu'r rhestr hon i gyrraedd gweithwyr llawrydd mewn meysydd nad ydym yn eu cefnogi eto, felly cadwch eich llygaid ar agor)

Ar gyfer beth allwch chi ddefnyddio'r gofod?

Gall y gofod hwn gynnig cyfle i:

  • Datblygwch eich ymarfer personol

  • Cyfnewid sgiliau a syniadau gyda chyd-artistiaid

  • Dechrau neu gymryd rhan mewn proses greadigol

  • Cael lle ychwanegol i wneud y dosbarth dawns hwnnw wedi'i recordio ymlaen llaw / ar-lein

…. Neu dim ond yn syml yn mwynhau symud a mynd i mewn i'ch corff

*Sylwer: gellir archebu’r gofod yn Danceblast trwy gysylltu â nhw’n uniongyrchol yn danceblast1998@gmail.com

become a member to access these benefits / dod yn aelod i gael mynediad at y buddion hyn

bottom of page