top of page

scratch nights / nosweithiau scratch

seven people watching a dancer share work

share your work

 see new work

Watch this space for our quarterly scratch nights. Share your work in a relaxed supportive studio sharing, get a high quality video recording, an expertly held feedback process to support the ongoing development of new work, and the chance to test your ideas on an audience. Come along to see brand new ideas and get an insight into dance performances in creation. 

rhannu eich gwaith

 gweld gwaith newydd

 

Gwyliwch y gofod hwn am ein nosweithiau scratch chwarterol. Rhannwch eich gwaith mewn stiwdio gefnogol hamddenol, cewch recordiad fideo o ansawdd uchel, proses adborth arbenigol i gefnogi datblygiad parhaus gwaith newydd, a'r cyfle i brofi'ch syniadau ar gynulleidfa. Dewch draw i weld syniadau newydd sbon a chael cipolwg ar berfformiadau dawns yn y greadigaeth.

become a member to share your work / dod yn aelod i rannu eich gwaith

bottom of page