top of page

classes / dosbarthiadau

IMG_6604.jpg

All classes are free to members or £10 drop-in (please bring cash on the day)

Term dates 

Term 1: 

14th September - 22nd December 

 

Term 2: 

January 11th - March 22nd 

 

Term 3: 

 8th April - 22nd July 

Mae pob dosbarth am ddim i aelodau neu £10 galw heibio

(dewch ag arian parod ar y diwrnod)

Dyddiadau tymhorau

Tymor 1:

14eg Medi - 22ain Rhagfyr

 

Tymor 2:

Ionawr 11eg - Mawrth 22ain

 

Tymor 3:

8fed Ebrill - 22ain Gorffennaf

Morning Technique 

Thursdays 10am-11.30 am 

(studio open from 9.00am)

 

Chapter, Cardiff 

Teachers change monthly

Techneg Bore

Dydd Iau 10yb-11.30yb

(stiwdio ar agor o 9.00am)

 

Chapter, Caerdydd

Mae athrawon yn newid yn fisol

Morning improvisation

Improvisation sessions every Friday morning- open to all

Class 10am - 11.30am  

(studio open from 9.00am)

Chapter, Cardiff

Accompanied live by musicians

Byrfyfyr yn y bore

Sesiynau byrfyfyr bob dydd Gwener - agored i bawb

Dosbarth 10yb - 11.30yb

(stiwdio ar agor o 9.00yb)

Chapter, Caerdydd

Cyfeiliant yn fyw gan gerddorion

Class calendar
for 2023/24

Calendr dosbarthiadau 2023/24

September 

Thursday with Ellie Brown 

Friday with Anushiye Yarnell

October 

Thursday with TBC

Friday with TBC

November 

Thursday with TBC

Friday with TBC

December 

Thursday with TBC

Friday with TBC

January 

Thursday with TBC

Friday with TBC

February 

Thursday with TBC

Friday with TBC

March

Thursday with TBC

Friday with TBC

April 

Thursday with TBC

Friday with TBC

May

Thursday with TBC

Friday with TBC

June 

Thursday with TBC

Friday with TBC

July

Thursday with TBC

Friday with TBC

yn Medi

Dydd Iau yng nghwmni Ellie Brown

Dydd Gwener gyda Anushiye Yarnell

 

yn Hydref

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Tachwedd

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Rhagfyr

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Ionawr

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Chwefror

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Mawrth

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Ebrill

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Mai

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Mehefin

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

 

yn Gorffennaf

Dydd Iau gyda I'w gadarnhau

Dydd Gwener gyda I'w gadarnhau

become a member   / ymaelodi

bottom of page