top of page

Eleanor Brown

Pilates Home Practice 

Eleanor Brown takes us through a Pilates home practice

Ymarfer Pilates yn y Cartref gyda Eleanor Brown

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Ellie Brown.jpeg

Eleanor Brown takes us through a Pilates home practice

 

This general Pilates practice session aims to bring focus and awareness to alignment, core engagement and mobility. 

 

Ideal for preparation for further moving or just as a moment to focus on your body. 

Ymarfer Pilates yn y Cartref gyda Eleanor Brown

Mae Eleanor Brown yn mynd â ni trwy bractis cartref Pilates

 

Nod y sesiwn ymarfer Pilates hon yw dod â ffocws ac ymwybyddiaeth i aliniad, ymgysylltiad craidd a symudedd.

Mae’n ddelfrydol ar gyfer paratoi ar gyfer symud pellach neu dim ond fel eiliad i ganolbwyntio ar eich corff.

bottom of page