top of page

Interdisciplinary Movement Practice

Ffion Campbell-Davies

In this 45 min practice Ffion draws on her influences of Qigong, yoga, dance and martial arts.

Yn yr ymarfer 45 munud hwn mae Ffion yn tynnu ar ei dylanwadau o Qigong, yoga, dawns a chrefft ymladd.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Ffion Campbell-Davies2.JPG

In her creative practice, Ffion explores humanitarian politics through psychoanalysis, body language and spirituality. Interested in the contexts of race, gender, culture and identity, she creates through the influences of ritual, expressing various aspects of the human experience. 

 

Ffion works with various disciplines such as voice, text and poetry, film, visual and digital art, music production, performative art, exhibitionism and experimental expression, contemporary, hip hop, fem and krump dance, holistic therapy and martial arts. 

Yn ei hymarfer creadigol, mae Ffion yn archwilio gwleidyddiaeth ddyngarol trwy seicdreiddiad, iaith y corff ac ysbrydolrwydd. Gyda diddordeb yng nghyd-destun hil, rhyw, diwylliant a hunaniaeth, mae hi'n creu trwy ddylanwadau defodau, gan fynegi amrywiol agweddau o'r profiad dynol.

 

Mae Ffion yn gweithio gyda disgyblaethau amrywiol megis llais, testun a barddoniaeth, ffilm, celf weledol a digidol, cynhyrchu cerddoriaeth, celf perfformio, arddangosiaeth a mynegiant arbrofol, dawns gyfoes, hip hop, dawns fem a chrwmp, therapi cyfannol a chrefft ymladd.

bottom of page