top of page

workshops / gweithdai

Close up image of artist Temitope Ajose-cutting dancing, her eyes are closed

Archival Body:

A workshop with Temitope Ajose-Cutting

 

The workshop with be on Sunday 5th February, 10am-4pm at University of Wales, Trinity Saint Davids, Carmarthen Campus

 

About the workshop

Temitope’s practice is in the ‘archive’ of the body.  Our individual body is set within the timeline of past, present and future and its implications for ourselves and others. There is a deep well of knowledge the body holds of what has been, those who have been through and the echoes of time past within its molecular structure. 

 

Encouraged by the book ‘The body keeps the score’ (Bessel Van De Kolk) Temitope’s interest in the felt, yet unseen histories within body becomes a framework for her workshop the ‘Archival Body’

 

During the workshop both collective and individual investigations will take place with provocations from Temitope. 

There will be collective moving, touchwork, exuberant dancing, durational ‘nudging’, partner dancing, sounding and voice play calling our ancestors and origins into live/lived history dancing.

For more information email groundworkprocardiff@gmail.com

For half price use the code groundworkmember

Corff Archifol:

Gweithdy efo

Temitope Ajose-Cutting

 

Cynhelir y gweithdy ddydd Sul 5 Chwefror, 10am-4pm ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin

 

Am y gweithdy

Mae ymarfer Temitope yn ‘archif’ y corff. Mae ein corff unigol ni wedi’i osod o fewn llinell amser y gorffennol, presennol a’r dyfodol a’i goblygiadau i ni ac eraill. Mae yna wybodaeth dwfn mae’r corff yn ei ddal am beth sydd wedi bod, pwy sydd wedi bod cynt ac adlais o’r gorffennol o fewn ei strwythyr moleciwlaidd.

 

Wedi’i annog gan y llyfr ‘The body keeps the score’ (Bessel Van De Kolk) mae diddordeb Temitope yn yr hanes anweledig, er teimladwy sydd o fewn y corff yn creu fframwaith ar gyfer ei gweithdy ‘Corff Archifol’.

 

Yn ystod y gweithdy, caiff ymchwiliadau unigol a chydweithredol ei gwneud, efo cythruddiadau gan Temitope.

Mi fydd yna symud cydweithredol, gwaith cyffwrdd, dawnsio afieithus, ‘nudging’ parhaol, dawnsio â phartner, swnio a chwarae efo’r llais gan alw ar ein cyndeidiau a’n tarddiad i fewn i ddawns hanes byw.

am fwy o wybodaeth ebostiwch groundworkprocardiff@gmail.com

Am hanner pris defnyddiwch y cod groundworkmember

become a member   / ymaelodi

bottom of page