top of page

online practice / ymarfer ar-lein

five dancing bodies from the waist down dancing at Chapter dance studios

We've curated at-home practices in a range of styles from some of our favourite facilitators so that you can keep moving any time and anywhere you like. These are free thanks to Arts Council Wales, but we ask that you kindly donate what you can to help us support dance in South Wales

Rydym wedi curadu arferion cartref mewn amrywiaeth o arddulliau gan rai o'n hoff hwyluswyr fel y gallwch barhau i symud unrhyw bryd ac unrhyw le y dymunwch. Mae’r rhain am ddim diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, ond gofynnwn yn garedig i chi roi’r hyn a allwch i’n helpu i gefnogi dawns yn Ne Cymru

video practices / ymarfer fideo

COTTON_WOLF_SHOOT-28-683x1024.jpg

Contemporary Technique / Techneg Gyfoes

Kim Noble

Exotic Urbanism

Brazil

Misty Mountains

Scotland

audio practices / ymarfer sain

Cosmic River.jpg

Simon Whitehead

become a member   / ymaelodi

bottom of page