top of page

Elan 
Elidyr

Wedi astudio yn Munich ond bellach yn byw yn Gaerdydd mae Elan yn ddawnswraig proffesiynol sydd wedi perfformio dros Gymru a phellach ac yn mwynhau gweithio ar ystod eang o brosiectau gwahanol yn y celfyddydau. Mae wedi bod yn gweithio i Groundwork Collective ers Haf 2020 ac mwynhau’r sialensiau a phrofiadau mae wedi dysgu wrth fod yn rhan o’r tîm.

Having studied in Munich and now living in Cardiff, Elan is a professional dancer who’s performed all over Wales and beyond and loves working on a variety of projects across all art forms. She has been working as part of Groundwork Collective since the summer of 2020 and enjoys the challenges and experiences that she has learnt as part of this team.

Click on the icon to follow her instagram

  • Instagram
bottom of page