top of page
Ellie Brown.jpeg

Ellie
Brown 

Class every Thursday in September '23 will be with Ellie Brown

About Ellie and her class

Ellie has been a member of the Cardiff dance community for over a decade, performing, choreographing and teaching. As a teacher she is passionate, enthusiastic, patient, attentive and warm.

 

Ellie's training with the Pilates Foundation has enriched her dance practice, grounding a deeper knowledge of how the body moves and experiences the world, especially through the use of breath. 

 

Ellie's session will begin with mat-based Pilates to focus, support and nourish. Ending with phrases that will move the whole body. This class hopes to encourage you to draw on an awareness that supports and frees your body in daily movement.

Am Ellie a'i dosbarth

Mi ydw i wedi bod yn rhan o gymuned dawns Caerdydd ers degawd a mwy, yn perfformio, coreograffu a dysgu. Fel athrawes mae pobl wedi dweud fy mod yn angerddol, brwd, amyneddgar, sylwgar a chynnes.

 

Mae fy hyfforddiant efo Pilates Foundation wedi cyfoethogi fy arfer, gan ddyfnhau fy ymwybyddiaeth o sut gall y corff symud a phrofi’r byd, yn enwedig trwy ddefnydd yr anadl.


Mi fydd fy sesiynnau yn cychwyn efo mat-based Pilates i ffocysu, cynorthwy a maethu. Gan orffen efo dyluniadau fydd yn y symud yr holl gorff. Gobeithiaf i annog chi i dynnu ar ymwybyddiaeth sy’n cynorthwy ac yn rhyddhau eich corff yn eich symudiadau dyddiol.

bottom of page