top of page

Indigo 
Tarran

Indigo Tarran is a movement artist from West Wales. Their practice is informed by an ongoing playful investigation and reflection of the natural to industrial worlds, intergenerational exploratory spaces and digging into individual movement language. Indigo has a BA Dance and Choreography degree from Falmouth University. Recently, Indigo performed in the Fabulous Animals show by Joon Dance company, was part of artist Jo Fong’s work How Shall We Begin Again, and worked with Holy Hiatus on the film project Kith. Indigo is excited to join the Groundwork team and connect to, support and get amongst the Cardiff and Welsh movement community!

  • Instagram

Mae Indigo Tarran yn artist symud o Orllewin Cymru. Mae eu yamrfer wedi’u hysbysu gan ymchwiliad chwareus parhaol a myfyrio o'r byd naturiol i ddiwydiannol, gofodau archwiliol sy'n pontio'r cenedlaethau a chloddio i mewn i iaith symud unigol. Mae Indigo â gradd BA Dawns a Choreograffi o brifysgol Falmouth. Yn ddiweddar mae Indigo wedi perfformio yn Fabulous Animals sioe gan gwmni Dawns Joon, yn rhan o waith Jo Fong How Shall We Begin Again, ac wedi gweithio efo Holy Hiatus ar prosiect ffilm Kith. Mae Indigo wedi cyffroi i ymuno a dîm Groundwork ac i gysylltu, cefnogi a bod yn rhan o cymuned symud Cymreig a Chaerdydd.

Follow their social media by clicking on the icon

bottom of page