top of page

Jodi Ann 
Nicholson

IMG_0352.PNG
We Echo (woods) Josh Hopkins.png

Solidifying her dance training at Laban and exploring textiles and installation work through an MFA in Fine Art at Cardiff School of Art & Design, Jodi now works as a multidisciplinary artist based in South Wales. When looking at her practice through a focused lens Jodi’s work is about understanding the impact of past and place on her identity; when looking at her creative practice through a wide lens, Jodi’s work is about community, identity, home and belonging. 

Jodi has worked as part of Groundwork Collective since the Summer of 2020, enjoying connecting with new artists and supporting shaping the dance scene in South Wales. 

Gan seirnïo ei hyfforddiant dawns yn Laban ac archwilio tecstiliau a gwaith gosod trwy MFA mewn Celf Gain yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, mae Jodi nawr yn gweithio fel artist amlddysgyblaethol yn Ne Cymru. Wrth edrych ar ei ymarfer â lens ffocws edrychai i ddeall effaith y gorffennol a lleoliad ar ei hunaniaeth; gan edrych ar ei ymarfer a lens eang, mae gwaith Jodi am gymuned, hunaniaeth, cartref a pherthyn.

Mae Jodi wedi gweithio fel rhan o Groundwork Collective ers Haf 2020, ac yn mwynhau cysylltu â artistiaid newydd a cynorthwyo i siapio’r sîn dawns yn Ne Cymru.

Visit her website at: www.jodiannnicholson.com

or follow her instagram by clicking on the icon

  • Instagram
bottom of page