top of page
image.png

Karol
Cysewski

Class every Friday in January  '24 will be with Karol Cysewski at Chapter Arts, Cardiff

 About the class

Step into a realm where your body becomes the paintbrush, the space around you transforms into your canvas, and your imagination sets the stage. Welcome to a revolutionary improvisation dance class designed to awaken your senses, unleash your creativity, and ignite your passion for movement.

In this immersive journey, with use of blindfolds, we go beyond traditional dance routines. We delve into the magical world of improvisation, where spontaneity is your greatest asset, and self-expression knows no boundaries.

 

Am y Dosbarth

Camwch i fewn i fyd lle mae’ch corff yn frwsh paent, y gofod o’ch cwympas yn ganfas ac eich dychymyg yn creu’r llwyfan. Croeso i ddosbarth dawns byrfyfyr fydd yn deffro eich synhwyrau, rhyddhewch ewch creadigrwydd a taniwch eich angerdd i symud.


Yn y siwrne ymdrochol yma, gyda defnydd mygydau, ewn tu hwnt i routines dawns traddodiadol. Fe fyddwn yn edrych i mewn i fyrfyfyrio, lle mae digymelldeb yn gaffaeliad i chi, ac nid yw hunanfynegiant yn gwybod unrhyw ffiniau.

bottom of page