top of page
187B6262-29D0-4145-BB1E-D5BE9B46A9FA.jpeg

Sophie
Lorimer

Date: Thursday 11th, 18th & 25th April

Time: 10am - 11:30am 

Venue: Chapter Arts, Cardiff, The Dance Studio

About Sophie Lorimer


Sophie Lorimer (she/her) is a community dance artist from Pembrokeshire, now living and working in Cardiff. From day to day she facilitates dance sessions in a range of settings for people of all ages and abilities across an array of dance styles, but has deep roots in contemporary dance and a love of unlocking others creativity.

 

Class Description

Sophie’s high energy class for Groundwork will be an exploration into joy through organically sourced movement, alongside some technique based exercises. The class will culminate in a phrase for you to sink your teeth into and do some dancey dance. Prepare to get a sweat on but have fun doing it! 

Am Sophie Lorimer 

Mae Sophie Lorimer (hi) yn artist dawns cymunedol o Sir Benfro, a nawr yn byw yn Gaerdydd. O ddydd i ddydd mae’n hwyluso sesiynnau dawns mewn mewn amryw o safleoedd efo pobl o bob oedran a galluoedd ar draws amryw o steiliau dawns, ond a gwreiddiau o fewn dawns cyfoes ac a chariad o agor creadigrwydd eraill.

Am Dosbarth 

Mi fydd dosbarth egniol Sophie ar gyfer Groundwork yn archwiliad i fewn i lawenydd trwy symudiadau organig, ochr yn ochr â ymarferion technegol. Penllanw’r dosbarth fydd phrase i chi suddo’ch dannedd i fewn i, ac i chi gael dawnsio’n llawn. Paratowch i chwysu ond mwynhau wrth neud!

bottom of page