top of page
Stirling Stewerd.jpg

Stirling 
Steward

Class every Friday in October '23 will be with Stirling Steward at Chapter Arts, Cardiff

About Stirling Steward
dancer, creative movement teacher, and Shiatsu & Focusing practitioner based in north Pembrokeshire. Mother of two girls, a founding member of Maynard Abercych CIC and runs 2 Penrhiw, an artist residency and holiday cottage in Abercych.

Somatic work, including improvisation and Authentic Movement, continue to be foundational to my approach to life including teaching & body work, and inform my attitude towards curating, producing & supporting other artists’ work.

 

To my teaching I bring the joy of improvisation practice & a holistic approach to bringing our bodies & the lives we are living into awareness. Sessions with the very young and the growing older are a current interest I am pursuing in my community.

www.stirlingsteward.co.uk

www.maternalanimalpractice.wordpress.com

www.2penrhiw.co.uk

www.may-nard.org

About the workshop

There will be guided body work into moving.

There will be chances for proximity & I’ll also support space in our dancing for witnessing others & noticing ourselves. 

Tending to the smaller dances and how the imagination waits for the chance to expand, explore, engage & play,…  in finding fullness in the details.

We’ll notice & nurture our narratives, sensing & perceiving in solo and collective moving scores.


 

Am Striling Steward

dawnsiwr, athrawes symud creadigol a partner Shiatsu a Ffocysu wedi’u lleoli yn Ngogledd Sir Benfro. Mam i ddwy o ferched, aelod sefydlu Maynard Abercych CIC ac yn rhedeg 2 Penrhiw, bwthyn gwyliau a preswyliad artist yn Abercych.

Mae gwaith somatig, gan gynnwys byrfyfyr a authentic movement, yn parhau i fod yn sylfaenol i fy ffordd o fyw gan gynnwys dysgu a gwaith corff, ac mae’n hysbysu fy agwedd tuag at guradu, cynhyrchu a chefnogi gwaith artistiaid eraill.

 

I fy nhysgu dwi’n dod a mwynhad gwaith byrfyfyrio a ymagwedd gyfannol i ddod a’n cyrff a’r bywyd rydym yn byw i mewn i ymwybyddiaeth. Mae sesiynnau efo’r ifanc iawn a’r rhai sy’n tyfu’n hyn o ddiddordeb i mi ar hyn o bryd yn fy nghymuned.

www.stirlingsteward.co.uk

www.maternalanimalpractice.wordpress.com

www.2penrhiw.co.uk

www.may-nard.org

Disgrifiad o'r Dosbarth
Mi fydd gwaith corff wedi’u dywys yn ein cael ni i symud.

Mi fydd cyfleoedd ar gyfer agosatrwydd a mi fyddai hefyd yn cefnogi gofod yn ein dawns er mwyn tystio eraill a sylwi ar ein hunain.

Wrth dueddu at ddawns llai a sut mae’r dychymyg yn aros am yr amser i ehangu, archwilio, ymgysylltu a chwarae…wrth ffeindio llawnder yn y manylion.

Byddwn yn sylwi a meithrin ein naratifs, wrth synhwyro a chanfod trwy scoriau symudol unigol a chyfunol.

bottom of page