top of page
Haraln2.1 B&W.jpg

Harlan Rust

Date: Thursday 6th, 13th, 20th, 27th June

Time: 10am - 11:30am 

Venue: Chapter Arts, Cardiff, The Dance Studio

Class Description

Harlan’s work aims to use functional movements through space with a high physicality and awareness focusing on our intention and choice; through a series or explorations of ourselves, our bodies and the environment. Both solo and group based tasks will be used alongside repertoire material. 

Am Dosbarth 

Mae gwaith Harlan yn anelu i ddefnyddio symudiadau swyddogaethol trwy’r gofod gyda corfforoldeb uchel ac ymwybyddiaeth ar ffocysu ein bwriad a dewis: trwy gyfres neu archwiliadau o’n hunain, ein corff a’r amgylch. Trwy dasgiau unigol a grwp, ynghyd a deunydd repertoire.

bottom of page