top of page
image1.jpeg

Charlotte Pook

Date: Thursday 4th, 11th & 18th July

Time: 10am - 11:30am 

Venue: Chapter Arts, Cardiff, The Dance Studio

 Class Description

Charlotte’s classes are centred around the flow of moving. Starting the class with somatic, improvisation and yoga techniques, Charlotte remains curious with the anatomical self and what efforts are needed to support the body in movement.

 

Charlotte’s classes build in longer sequences ranging from floor work to organic phrases that encourage rhythmic and dynamic choices. A sense of joy and artistry to be found when moving through Charlotte’s practice. 

Am Dosbarth 

Mae dosbarthiadau Charlotte wedi canoli o amgylch llif symud. Gan gychwyn y dosbarth efo technegau yoga, byrfyfyr a somatic mae Charlotte yn dal i fod yn chwilfrydig tuag at anatomeg y corff a pa ymdrech sydd angen er mwyn cefnogi’r corff wrth symud.

 

Mae dosbarthiadau Charlotte yn adeiladu cyfresi hyrrach gan amrywio o waith llawr i phrases organig sydd yn annog dewisiadau rhythmig a deinameg. Mae yna synnwyr o hwyl a chelfyddyd i’w ffeindio drwy ymarfer Charlotte.

bottom of page