top of page
image_6487327.jpg

Lilia 
Blood

Class every Thursday in December '23 will be with Lilia Blood at Chapter Arts, Cardiff

About Lilia
Lilia has a background in contemporary dance, graduating from her dance BA in 2018.  She went on to develop an interest in somatic movement practices and yoga - feeling movement from the inside out.

 

About the class

Lilia would like to offer you a class that uses her training in chromatic yoga to build your awareness of anatomy of the body, and then take this information and feed it into dance.

Each week we will focus on a different element and use this as imagery to build intention and move from. Lilia’s classes bring a playful but intentional quality to the practice. 

You can follow Lilia on instagram here: @yogawithlilia

Am Lilia

Mae gan Lilia gefndir mewn dawns cyfoes, gan raddio o’i BA dawns yn 2018. Aeth ymlaen i ddatblygu diddordeb mewn ymarfer symud somatig a ioga - gan deimlo symud o’r tu fewn allan.

Am y dosbarth

Mae Lilia am gynnig dosbarth i chi sydd yn defnyddio’r hyfforddiant mewn ioga cromatig i adeiladu eich ymwybyddiaeth o anatomeg y corff, gan ddefnyddio’r wybodaeth yma a’i fwydo i’ch dawnsio.

Bob wythnos fyddwn yn ffocysu ar elfen wahanol gan ddefnyddio hwn fel delwedd i adeiladu bwriad i symud ohono. Mae dosbarthiadau Lilia yn dod a ansawdd chwareus ond pwrpasol i’r ymarfer.

Gallwch ddilyn Lilia ar instagram yma: @yogawithlilia

bottom of page