top of page
MayaLila2009-203.jpg

Simon Whitehead

Date: Friday 7th, 14th, 21st June

Time: 10am - 11:30am 

Venue: Chapter Arts, Cardiff, The Dance Studio

Class Description

Earth, Materials, Lichens

 

In remembering that we belong to an always moving Earth, Simon will share a series of improvisational scores and tunings, including  recent practice around the symbiotic, slow & adaptive qualities of Lichens;

 

1. Orienting to and moving with the Earth geology of Canton 

2. The touch of Materials

3. Learning from Lichens

 

In at least one of these sessions we will spend a short time outdoors. 

 

Please bring journals/ drawing materials

(For session 2, please bring a blanket)

Am Dosbarth 

Daear, Defnyddiau, Cennau

 

Wrth gofio ein bod o hyd yn perthyn i Ddaear, sy’n symud o hyd, mae Simon am rannu cyfres o sgoriau a thiwniau byrfyfyriol, gan gynnwys ymarfer diweddar o gwympas rhinweddau symbiotig, araf ac addasol Cennau;

 

  1. Gogwyddo at a symud efo daeareg Daear Treganna

  2. Cyffyrddiad defnyddiau

  3. Dysgu gan gennau

 

Mewn oleiaf un o’r sesiynau yma byddwn yn gwario ychydig o amser tu allan.

 

Dewch a defnyddiau arlunio/llyfrau ysgrifennu​

(Ar gyfer sesiwn 2, dewch a blanced os gwelwch yn dda)

bottom of page